Dnes je úterý 21. 9., svátek má Matouš   
      Přidat do oblíbených
DATABÁZE   NEPLATIČŮ
 
 


 


 

Kurzovní lístek
1 EMU euro 25,43 Kč
1 USA dolar 21,71 Kč
1 Velká Británie libra 29,66 KčV brzké době
bude spuštěn
rejstřík inkasních agentur

R. I. A.

Proč prověřovat   Řízení pohledávek je rozhodováním o prodeji na obchodní úvěr. Obchodní úvěr je běžný způsob platebních podmínek mezi podniky -výrobky nebo zboží se často dodají tzv. na fakturu. Ta může mít různě stanovenou splatnost; v našich podmínkách obyčejně 14 dnů, ač hospodářský zákoník, který ji takto povinně stanovoval, již od roku 1991 neplatí. Podnik může ale požadovat také jiné způsoby úhrady obchodu, při kterých pohledávka vůbec nevzniká. Jde o:
  • platbu předem

  • placení při dodávce


   Placení předem se ve standardních podmínkách využívá jen ve výjimečných situacích, např. při výrobě drahého zboží na zakázku. Platba při dodávce bývá běžnější, hlavně při velkém množství nepravidelných, malých odběratelů. Firmě přinese nekompromisní rozhodnutí neposkytovat obchodní úvěr (nebo také snížit dobu splatnosti) dvojí účinek. Na jedné straně sníží pohledávky, a tím také riziko jejich nezaplacení či nutnosti vynakládat další náklady na vymáhání apod. Zároveň však toto opatření působí proti snaze prodat co nejvíc, odrazuje zákazníky, či dokonce vzhledem ke konkurenci není vůbec možné.

Prevence ve firmě


   V praxi českých firem se postupy řízení pohledávek běžné ve vyspělých zemích začaly uplatňovat pomalu, řada firem měla totiž začátkem 90. let problémy s odbytem a neprodejné zásoby, a proto se snažila prodávat, někdy bohužel za každou cenu. Teprve enormní růst nedobytných pohledávek přivedl pozornost na nutnost aktivních opatření v této oblasti, a to nejen na následné, ale hlavně preventivní postupy. V současnosti většina firem, zvláště pak působících ve velkoobchodě, přijala nějaká opatření a snaží se s nedobytnými pohledávkami bojovat. Kam směřovala a směřují opatření firem? »Základem je prevence«, tvrdí pracovníci detektivní kanceláře. »Následné vymáhání je problematické - je zdlouhavé, nákladné a nejisté, zvláště při současných českých poměrech

   Prevence znamená v případě firem několik opatření. Jedním z nich bylo rozhodnutí co nejvíce uplatnit přístupy, kdy vůbec nedochází ke vzniku pohledávky. Jak již bylo napsáno výše, jde o vydávání zálohových faktur, tzn. placení již před odběrem zboží nebo také placení při odběru. Tyto prodejní podmínky se uplatňují především u drobných, náhodných prodejů. Je to pochopitelné, neboť pohledávky v řádu několika set či tisíc korun se vymáhají velmi špatně, resp. se to vůbec nevyplatí. Platba dopředu však působí značně tvrdě až diskriminačně, naproti tomu u placení při odběru nedochází k úvěrování ani jedné, ani druhé strany. Proto se placení v okamžiku dodání nejvíce preferuje - a nemusí jít jen o formu hotovosti, ale také použití platebního instrumentu nebo úhradu prostřednictvím banky.

Zápočty evidence odběratelů


   Další rozšířenou praxí je provádění zápočtů pohledávek a závazků firmy. Firma má zvláštní pozici v tom, že většina dodavatelů je zároveň odběrateli, neboť dodají-li obilí k úpravě na osivo, později další osivo odeberou pro vlastní potřebu. Jde o významný jev, o čemž svědčí i fakt, že více než čtvrtina pohledávek firmy zaniká započtením. Zároveň se objem zápočtů zvyšuje, neboť i jiné zemědělské firmy nabízejí jako úhradu za odběr osiva své výstupy, a nejde jen o obilí. Snaha o prohlubování bartru je také jedna z cest úniku ze současné situace, i když jde o krok do minulosti, navíc firma většinou nemá potřebné možnosti nakládat s různých zbožím, obdrženým namísto úhrady penězi. Firma se tak mimo jiné snaží vycházet svým zákazníkům vstříc a usiluje o naplnění zásady že z dlouhodobého hlediska je důležité rozvíjet dobré vztahy se solidními partnery a své vlastní závazky hradit včas.

   Významnou preventivní činností oddělení je také kvalitní evidence odběratelů. Zpracovávají se přehledy, kde se odběratelé hodnotí podle své platební kázně a tyto podklady jsou pak trvale k dispozici všem prodejcům na jednotlivých obchodních střediscích, aby se zabránilo dalšímu dodávání zboží nespolehlivým firmám a prohlubování nerovnováhy. V odvětví totiž bohužel často panují napjaté vztahy - častý je například postup, kdy se dlužník snaží o úhradu započtením, ale jen pohledávky bez příslušenství. »Hlídá« si, aby vyrovnávání zbožím nepokrylo i úroky z prodlení, které se tak stávají nedobytnými.

   Jiným preventivním nástrojem je zavedení zainteresovanosti jednotlivých prodejců na inkasu jimi na smlouvaných obchodů. Tento systém se teprve zavádí, proto jej nelze hodnotit. Z následných postupů je významná především zmiňovaná klasifikace odběratelů. Znamená určité varování, které má zabránit vzniku dalších nedobytných pohledávek. Zkušenosti firmy se samotným vymáháním nejsou dobré. Podobně jako jinde si ve firmách stěžují na neexistenci páky, která by dlužníka přiměla skutečně zaplatit. Zkušenosti podniku bohužel potvrzují, že »věřitel je v rukou dlužníka«. Soudní projednání včetně následné exekuce je zdlouhavé a silně neúčinné. Dochází tak k paradoxu, že k němu firmu nemotivuje víra, že se podaří pohledávku vymoci, ale snaha mít možnost ji aspoň daňově odepsat. Podobně ani hrozit odběratelům konkurzem nemá smysl, neboť firmy jsou často tak předlužené, že firma by z konkurzu nic nezískala. V současné situaci je zřejmě nejvhodnější zaměřit se na prevenci a vzniklé problematické pohledávky se snažit vyřešit co nejdříve, a to i za cenu částečné ztráty.
Uživatelské jméno:

Heslo:                  


Registrace
NOVÝ Vazba podnik. subjektů Další novinku, kterou chystáme, je aplikace vazba podnikatelských více

Systém REFERENCE Byla přidána nová služba pro registrované uživatele, systém REF více

Upomínkový servis Služba upomínkový servis - Tato služba bude pouze pro registrovan více

Aktualizace Za?ala probíhat aktualizace dat, za případné výpadky se omlouvá více

Obáváte se dopadu hospodářské krize na Vaši firmu?

Ano
Ne (jsme nadále stabilní)
Určitě ano
Copyright © 2007-2021, IN-LOOK s.r.o.     ewebdesign

31.08.2017 10:06:44

Právní doložka

counterPHP POWEREDCSS VALIDXHTML VALID